Garantie & Retourneren

Klanttevredenheid
Uwgereedschap.nl streeft naar een zo correct mogelijke afhandeling van uw bestelling. Klantenservice staat hoog bij ons in het vaandel.

Uwgereedschap.nl wil graag 100% tevreden klanten. Daarom leveren wij kwaliteitsproducten van uitsluitend gerenommeerde fabrikanten. Dan mag u wat verwachten. Wij doen niet moeilijk wanneer een artikel onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoet. In dat geval kunt u het betreffende artikel terugsturen en u krijgt uw geld teruggestort op uw rekening. De verzendkosten voor retour sturen worden niet terugbetaald.

Mocht u toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. We zullen er alles aan doen om u alsnog tevreden te stellen. U kunt uw klacht richten aan de afdeling Klantenservice info@uwgereedschap.nl. U krijgt altijd binnen 1 week uitsluitsel over uw klacht.

Retourneren van onze producten
Uwgereedschap.nl garandeert dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan de bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door ons hersteld.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over het aan u geleverde artikel. Wij vragen u dit per e-mail aan ons te melden aan de hand van uw bestelnummer, en u ontvangt van ons binnen 2 (werk)dagen een reactie per email met informatie over de verdere afhandeling. In een enkel geval kan de klantenservice telefonisch met u contact opnemen voor nadere vragen.

De verzendkosten binnen Nederland komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Uwgereedschap.nl. Uwgereedschap.nl stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.

Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging retourneren, indien mogelijk in de originele verpakking en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan:

Uwgereedschap.nl
T.a.v.: Retourafhandeling
Kuper 2 | 8447 GK Heerenveen

e-mail: info@uwgereedschap.nl 

Uwgereedschap.nl brengt geen kosten in rekening wanneer een zending wordt geretourneerd, wel wordt na het ontvangen van de retourzending, de zending gecontroleerd. Als de goederen of de verpakking incompleet of beschadigd zijn zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht aan de koper. Deze kosten worden dan in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. Restitutie van het orderbedrag geschiedt binnen 30 dagen na het ontvangen van de retourzending en is alleen mogelijk via een bancaire of girale overboeking. Indien een bestelling niet binnen 30 dagen na bestelling bij de koper is afgeleverd heeft de koper het recht de bestelling te annuleren. Dit geldt niet wanneer er afwijkende levertijden besproken zijn.

De ondernemer (uwgereedschap.nl) vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer (uwgereedschap.nl) in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer (uwgereedschap.nl) aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Voorwaarden
De koper heeft het recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van de goederen. Dit betekent dat de koper de goederen binnen deze periode mag retourneren naar Uwgereedschap.nl. De verzendkosten en de risico's die hiermee gepaard gaan, zijn voor de koper. Wanneer de koper goederen retour wil zenden, moet dit vooraf gemeld worden via info@uwgereedschap.nl, zodat wij hiervan op de hoogte zijn.

Klachten
Uwgereedschap.nl vindt het natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze dienstverlening en zullen proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. U kunt uw klacht richten aan de afdeling Klantenservice info@uwgereedschap.nl. U krijgt altijd binnen 1 week uitsluitsel over uw klacht.

Mocht dit niet het gewenste resultaat op lereven, dan kunt u altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar uwgereedschap.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC)